Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění 100. výročí úmrtí českého krále bl. Karla I. pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2022.)

Svatováclavské putování s Palladiem země České nám připomíná, že Palladium obdržela sv. Ludmila při přijetí sv. křtu uděleného sv. Metodějem na znamení  křesťanské víry, kterou šířila v Čechách. Palladium předala svému vnukovi Václavovi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně  Prahy a zajištění pokoje v České zemi.

K uctění tohoto příkladu sv. Václava a rozvíjení odkazu se vydává Procesí z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava s Palladiem země České posvátnými místy Prahy k  uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před vším zlem místy historického a společenského významu k požehnání k dobrému konání a pokojnému soužití občanů v Praze a zemi České.

Svatováclavské putování je zahájeno mší svatou ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. do radniční kaple a pak k obnovenému mariánskému sloupu  do kostela Matky Boží  před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a zemi České.

Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení  křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a  které jsou předpokladem k  pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.
P. ThDr. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa, organizátor  Svatováclavského putování Prahou s Palladiem země České

PROGRAM SVATOVÁCLAVSKÉHO PUTOVÁNÍ PRAHOU – DNE 27. 9. 2022
12.00  hod – zahájení -svatojiřská bazilika – pražský hrad
17.00 hod – ukončení – socha sv. Václava – václavské nám.
 
12.00 – 12.45 – zahájení: Pražský hrad – svatojiřská bazilika – mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české – celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D, pomocný biskup pražský – modlitba u hrobu sv. Ludmily – Převzetí Palladia země české a požehnání
12.45 – 13.15 – Průvod:  Svatojiřský klášter – zastavení na nádvoří a modlitba za prezidenta a ústavní činitele české republiky – katedrála sv. Víta -Svatováclavská kaple
 
13.15 – 13.45 – zastavení:   katedrála sv. Víta –  Svatováclavská kaple  – modlitba u hrobu sv. Václava 
13.45 – 14.15  hod – průvod: Pražský hrad –  Hradčanské nám.  –  požehnání  kardinála dominika duky  poutníkům a městu Praze palladiem české země – z Hradčan  – průvod: Nerudova – Malostranské nám. zastavení  – požehnání zastupitelům parlamentu – chrám panny marie vítězné- pražské jezulátko
 
14.15 – 14.30  –  chrám Panny Marie vítězné – pobožnost a uctění  Pražského Jezulátka
14.30 – 14:45 – průvod: Karlův most – zastavení a modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého Křížovnické nám.
 
14.45 – 15.15 – zastavení – křížovnický kostel – modlitba k sv. Anežce – zastavení u viničního sloupu sv. Václava
15.15 – 15.30 – Křížovnické nám. – Platnéřská ul. – staroměstské nám.
 
15.30 – 15.45 – zastavení –kaple staroměstské radnice – modlitba za zastupitele prahy
15.45 – 16.00 – průvod: staroměstské nám. zastavení u obnoveného Mariánského sloupu  – staroměstské náměstí  –  kostel Matky Boží před Týnem
 
16.00 – 16.15zastavení: kostel Matky Boží před Týnem – uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké – palladia města Prahy
 
16.15 – 16.45  – průvod: Staroměstské nám – ul. Železná, – ul. Rytířská, ul. Můstek – Václavskénám –   SOCHA sv. Václava
 
16.45 – 17:00 zastavení u sousoší sv. Václava –  zakončení procesí – Předání palladia
17.00 – 18.00 – účast na Svatováclavském duchovním zastavení na Václavském náměstí
 
 
Hlavní organizátor: HNUTÍ DUCHOVNÍ OBNOVY NÁRODA, Z. S. OLOMOUC
Duchovní doprovod: P. ThDr. Jiří Koníček, Info: www.hnutiduchovnitradice.cz