Oslavme společně den seniorů v milé atmosféře s programem plným zdraví a kultury. Ve čtvrtek 1. 10. od 10:00 do 18:00 v parku Kampa.

Vystoupí: Kapela Dixie Band Městské policie, kapela Masakrózní hustec, Muzikanti z Kampy, Jiří Helekal s dcerou Kateřinou.

Dále také: Bezplatná diagnostika, přednášky, masáže, praktické ukázky základů první pomoci, výtvarná dílna, představení systému tísňové péče,
senior kavárna, dovednostní hry.

VSTUP ZDARMA – AKCE PRO CELOU RODINU