Na první červencový týden má městská část Praha 1 naplánovaný start stavebních úprav školní budovy v Masné 13, do které od nového školního roku 2024/2025 přejde dvanáct skupin školní družiny Základní školy nám. Curieových. Ta ji do konce stávajícího školního roku pronajala 1. Slovanskému gymnáziu, které ji tedy má do 30. června 2024 vyklidit a řádně předat ZŠ nám. Curieových.

„Dlouho plánovaný přesun školní družiny ZŠ nám. Curieových do Masné ulice umožní našim dětem, aby svůj volný čas trávily v jiném prostředí než během dopolední výuky, a v hlavní budově školy se vstupem z Dušní ulice uvolní tolik potřebné učebny pro vyučování,“ vysvětlil 1. místostarosta městské části Praha 1 David Bodeček.

„Čeká nás velká výzva, a to paralelní rekonstrukce dvou školních budov. Kromě budovy v Masné, která bude i v době fungování školních družin ZŠ Curie rekonstruována a v budově vznikne i plnohodnotná kuchyně a jídelna, bude kompletně rekonstruována i budova ve Vojtěšské. Naši školáci tak budou po přechodné době s přiměřeným omezením a stěhováním z budovy do budovy využívat od září 2026 dvě plně rekonstruované budovy, které budou jim a dalším generacím sloužit dlouhá léta,“ sdělil Richard Bureš, radní pro investice, IT, Smart Cities a technické systémy prevence kriminality.

Praha 1 je zřizovatelem ZŠ nám. Curieových a této základní škole má 1. Slovanské gymnázium předat do konce letošního června vyklizenou budovu, aby ji bylo možné upravit pro potřeby menších dětí z prvního stupně. Pro hladký průběh vyklizení a předání školy nyní navíc ZŠ nám. Curieových Slovanskému gymnáziu navrhla prodloužení nájemní smlouvy do konce prvního červencového týdne. Během něj si školy v klidu předají prostory, v nichž už navíc odstartují úpravy.

Ty mají podle schváleného plánu skončit tak, aby už od zahájení školního roku 2024/2025 v Masné sídlila školní družina ZŠ nám. Curieových.

1. Slovanské gymnázium získalo od Prahy 1 do nájmu budovu v Masné ulici v roce 2013. Smlouva byla uzavřena s platností do roku 2018, kdy byla prodloužena do konce školního roku 2022/2023. Už v roce 2021 rozhodla Rada městské části Praha 1, že po skončení platnosti smlouvy už ji dál nebude prodlužovat. Důvodem byl a stále je rostoucí zájem o základní školy zřizované městskou částí Praha 1 a z toho vyplývající nedostatek prostor pro výuku.

1. Slovanské gymnázium bylo tehdy o tomto kroku neprodleně informováno a ZŠ nám. Curieových pak získala budovu na konci minulého školního roku.

„Naše základní škola v rámci dobrých vztahů a jako vstřícný krok umožnila 1. Slovanskému gymnáziu, na základě nové smlouvy a po souhlasu městské části, setrvat v budově v Masné 13 ještě jeden školní rok navíc, tedy do konce letošního června,“ doplnil David Bodeček a dodal: „Doufám tedy, že vše nyní proběhne bez problémů a v zájmu našich malých školáků a že po nezbytných úpravách přivítáme na začátku nového školního roku v Masné dvanáct skupin školní družiny ZŠ nám. Curieových.“