Polikliniku Palackého čekají změny. Radní Prahy 1 totiž schválili zakázku na projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám jejího průjezdu. 

„Jedná se o projekt revitalizace přízemního podlaží polikliniky mezi Františkánskou zahradou a ulicí Palackého. Cílem tohoto projektu je zatraktivnění původního průjezdu přestavbou původních, dnes již nevyužívaných garáží pro sanitní vozy na prodejní galerii. Současný stav tohoto průchodu již neodpovídá tomu, jak by mělo v dnešní době centrum metropole vypadat,“ vysvětlil Tomáš Heres, místostarosta pro finance a majetek Prahy 1. 

Pasáž by podle něj měla dále navazovat i na galerii Myšák a měla by se tak stát přirozenou spojnicí pro pěší pohyb obyvatel i návštěvníků v této části města.

Projekt přivítal i radní pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku Michal Müller. „Jsem rád, že se podařilo dosáhnout shody nad touto úpravou. V rámci polikliniky plánujeme rozšíření nabídky služeb se zdravotnickým zaměřením,“ dodal Michal Müller.

Radní na své schůzi konané 21. listopadu schválili přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy průjezdu – Palackého 5, č. p. 720, Praha 1-Nové Město – PD“ firmě PLÁN PLUS, s.r.o., jejímž úkolem bude vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a její projednání s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a ostatními dotčenými orgány, včetně získání stavebního povolení. Dále vypracování dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového rozpisu, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, na úpravu stávajících prostorů skladů, garáží a průjezdu na nové prodejní prostory a jejich zázemí v Poliklinice Palackého 5.