Městská část Praha 1 vyvěsila v souvislosti se čtvrteční střelbou v budově FF UK na náměstí Jana Palacha černou smuteční vlajku, starostka uctila oběti tragédie. Ve spolupráci s magistrátem je radnice připravena zajistit nouzové ubytování rodinám obětí. Nemocnice Na Františku, která je nejblíže místu hrůzného činu, poskytuje pomoc v rámci traumaplánu.

V reakci na tragickou střelbu, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vyjadřujeme, stejně jako vedení univerzity, hlubokou soustrast všem pozůstalým a jsme v myšlenkách s blízkými těch, kteří nyní bojují o svůj život. Tato tragédie nesmírně zasáhla nejen akademickou obec a obyvatele Prahy, ale i celou naši společnost. Soustrast pozůstalým a úctu obětem vyjádřila starostka první městské části Terezie Radoměřská spolu s dalšími zastupiteli v pátek 22. 12. květinou a zapálením svíčky na oficiálním pietním místě.

Praha 1 děkuje složkám integrovaného záchranného systému, zdravotnickému personálu a všem, kteří se podíleli na záchranných pracích, včetně Nemocnice na Františku, která byla okamžitě připravena situaci řešit, za jejich neúnavnou práci a nasazení.

V těchto těžkých okamžicích stojíme při všech postižených a nabízíme jim naši podporu. Městská část Praha 1 spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy a je připravena poskytnout nouzové ubytování rodinám obětí, dostupné přes krizovou linku 974 823 158  zřízenou hlavním městem. Linka také poskytuje základní informace a psychosociální pomoc nejen pro pozůstalé a blízké obětí.

Finanční příspěvky na pomoc obětem včerejšího útoku v libovolné výši můžete zasílat na transparentní účet č. 556677359/0800 (CZ78 0800 0000 0005 5667 7359). Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „Pomoc FF UK“ a také své jméno, pokud plánujete požádat o potvrzení o daru. Dále lze přispívat prostřednictvím portálu darujme.cz na adrese: https://www.darujme.cz/sbirkaffuk. Další informace jsou průběžně doplňovány na web univerzity: https://cuni.cz/UK-13269.html.

Na základě vyjádření Univerzity Karlovy, které zdůrazňuje nevídanou míru násilí a šokující povahu tohoto činu pro akademickou obec i celou Českou republiku, vyzýváme všechny, aby zachovali klid a rozvahu v těchto těžkých chvílích.