Sociální nadační fond je nevládní nezisková organizace založená městem Prahou. Je to jedinečný filantropický nástroj na podporu všech obyvatel Prahy, tedy také obyvatel naší městské části.

Fond byl založen v červnu loňského roku s cílem poskytovat finanční a věcnou pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už vlastní či zdroje státní nebo obecní pomoci. Na základě dostupných dat, diskuzí s odborníky a partnerskými organizacemi byly určena čtyři oblasti působení fondu.

Podpora pěstounské péče

V Praze je nedostatek pěstounských rodin, proto Sociální nadační fond poskytuje nejen stávajícím pěstounům, ale také lidem, kteří o pěstounství uvažují, zlepšení podmínek pro výkon pěstounské péče. Díky fondu tak mohou rodiny získat prostředky na služby, které nepokryjí z dávek pěstounské péče, jako jsou například volnočasové aktivity, terapeutické služby či odlehčení v péči o děti se zdravotním znevýhodněním.

Podpora bydlení

Roste počet seniorů, kteří celý život žili v běžném bydlení, ale s přechodem do důchodu náklady na bydlení sotva zvládají. Kromě seniorů jsou ztrátou bydlení ohroženi také lidé se zdravotním znevýhodněním, rodiny s dětmi (zejména samoživitelky a samoživitelé) a lidé s nízkými příjmy. Fond může pomoci například v případě potíží se složením kauce.

Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním  

Ze Sociálního nadačního fondu lze získat příspěvek na doplnění potřebných služeb či léčebných procedur či na pomoc asistenta. Cílem Fondu je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním maximální možnou podporu jejich nezávislého života.

Současně se Fond snaží plnit poslední přání a pečujícím poskytnout takovou podporu, aby svou roli bezpečně zvládli. Proto pomáhá s hrazením souvisejících výdajů, například na domácí hospicovou péči či na úpravu domácího prostředí.

Program podpory řešení tíživé situace

Současný systém v některých případech nenabízí takovou podporu, která by umožňovala dostatečně rychlou a adekvátní pomoc, a sociální pracovníci/ce tak mají omezené možnosti, jak v tíživých situacích pomoci. Cílem podpory Fondu je, aby mohli sociální pracovníci v Praze poskytovat co nejlepší možnou pomoc, proto nabízí grant na vytvoření flexibilního rozpočtu, díky kterému je možné získat nezbytné prostředky k podpoře kvalitní, systematické a kreativní sociální práce s klienty a klientkami v tíživé socioekonomické situaci, na které není možné uspokojivě využít jiné finanční zdroje organizace.

„Programy Sociálního nadačního fondu doporučujeme prostřednictvím Odboru sociálních věcí také pro obyvatele Prahy 1 a jsem velice ráda za tuto možnost podpory lidem v nesnázích. Chceme, aby naši občané věděli, že u nás najdou podporu v jejich tíživé situaci,“ uvedla Ivana Antalová, radní pro sociální oblast a bezbariérovost.

Dalšími možnostmi pomoci jsou program Pomoc Pražanům – https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

a vládní pomoc Deštník proti drahotě – https://www.destnikprotidrahote.cz/.