Od 1. ledna 2024 vstupuje v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 271/2023 Sb.), podle které bude nově možné uložit pokutu až 25 tisíc Kč za přestupky sloučené do společného řízení. Podle dosavadní úpravy spadaly přestupky spáchané v určitém období automaticky do společného řízení, v němž bylo možné uložit pokutu v rozmezí 1 500 až 2 500 Kč.

Mnozí provozovatelé motorových vozidel, kteří například parkovali opakovaně v zónách placeného stání bez úhrady parkovného, se doposud vyhýbali pořízení si parkovacího oprávnění či úhradám za parkovné právě z důvodu institutu společného řízení. V něm jim totiž hrozila pokuta do 2 500 Kč. „Máme zde záznam o společnosti, která je půjčovnou vozidel, a jejíž vozidla způsobila za 14 dnů celkem 74 přestupků, kdy nebylo uhrazeno parkovné na území Prahy 1. Podle současné právní úpravy jsme automaticky všechny skutky sloučili do společného řízení a dostali jsme se k částce 2 500 Kč. Kupeckými počty přitom dojdeme k tomu, že nám to vychází na 33 Kč za jeden přestupek,“ popisuje zdaleka ne ojedinělou zkušenost vedoucí odboru dopravně správních agend ÚMČ Praha 1 PhDr. Aleš Jedlička.

„Pokud by firma z již zmíněného příkladu zaplatila řádně každou výzvu k uhrazení určené částky a nevyužila institut společného řízení, tak při 74 případech by tato suma činila 51 800 Kč,“ dodal PhDr. Jedlička. Podle nové úpravy z pera Ministerstva dopravy, která vstoupí v účinnost začátkem příštího roku, bude možné chronické přestupce pokutovat částkou 10x vyšší, tedy až 25 tisíc Kč. Městská část Praha 1 tuto novou úpravu vítá a slibuje si od ní snížení celkového počtu přestupků či alespoň zásadní navýšení příjmů z pokut do obecního rozpočtu.

Přestupců, kteří se rozhodnou neuhradit výzvu je přitom v Praze 1 značné množství. Podle portálu transparentni.praha1.cz se pohybuje míra uhrazenosti výzev jen okolo 54 procent. To znamená, že téměř polovina všech řidičů, kteří spáchali přestupek, neuhradí určenou částku a nechává řešení přestupku dojít do správního řízení. Nejvíce řidiči parkují bez řádně uhrazeného parkovného v Pařížské ulici a na Václavském náměstí.

Novela zákona s sebou také přináší možnost udělit příkazem na místě pokutu až 1 500 Kč, ve správním řízení se pak tato suma zvedá ze současných 1 500-2 500 Kč na 2 000-5 000 Kč, přičemž stropem pro společné řízení bude 25 tisíc Kč. Vedoucí odboru dopravně správních agend podotkl, že nová úprava dopadne především na řidiče a provozovatele vozidel, kteří jsou pravidelnými přestupci a parkují v zónách placeného stání opakovaně bez úhrady parkovného.

Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu Prahy 1 k věci dodává: „Mám velice dobrý pocit, že jsem dostal před časem šanci vysvětlit zástupcům ministerstva dopravy, že slučování pokut je prostě špatně a tak jsem přispěl ke změně jejich názoru, že slučování pokut je rozumná věc. Ne není. Nesmíme dopouštět stav, kdy být nepoctivý se vyplácí.”