Český statistický úřad organizuje v roce 2024 každoroční výběrová šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem ,,Životní podmínky 2024″.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Terénní pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR).