Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na vzdělávání občanů náležejícím zejména k seniorské generaci prostřednictvím přednášek na konkrétní témata vztahující se k ochraně života, zdraví a majetku před kriminalitou a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku. Začíná 9. října od 14 hod do 16 hod v Klubu Tomáš, Tomášská ulice 6.

Cílem Senior akademie je naučit seniory a zdravotně a tělesně postižené občany předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco stane apod. Záměrem přednáškového cyklu je, aby posluchači Senior akademie své znalosti předali svému okolí. Tato forma preventivních programů umožňuje i neorganizovaným seniorům, ZTP a občanům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku. Senior akademie je zaměřena na širší veřejnost a je realizována zpravidla ve spolupráci s úřady jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, kluby seniorů apod.

Senior akademie sestává ze 14 setkání (14 přednášek, dále pak slavnostní zahájení a slavnostní ukončení), každá přednáška trvá cca 2 hodiny. Součástí Senior akademie může být také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Troji a Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy. Tyto exkurse jsou bezplatné a mohou být sjednány navíc a samozřejmě dle předchozího zájmu posluchačů Senior akademie a mimo termíny stanovené pro pravidelné přednášky.

Po ukončení Senior akademie obdrží senioři pamětní list o jejím absolvování. A dále každý účastník Senior akademie obdrží předměty k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály, jako jsou brožury letáky apod. a drobné reklamní předměty.

Projekt prevence kriminality Senior akademie, stejně jako všechny ostatní preventivní programy, Městská policie hl. m. Prahy realizuje zdarma.

V rámci programové náplně Senior akademie jsou podrobně probírána následující témata prevence kriminality: Prevence osobního bezpečí, Prevence přepadení, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Základy právního vědomí, Nutná obrana a Krajní nouze, Senioři versus podvodníci, Finanční gramotnost, Kriminalistika jak ji neznáte, Mimořádné události, Základy první pomoci, Požární ochrana, Domácí násilí, Chov psů na území hl. m. Prahy.

Senior akademie je realizována ve spolupráci s Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy.