Ve čtvrtek 17. března byl slavnostně zahájen další ročník Senior akademie – bezplatného kurzu dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality, určený pro všechny seniory i zdravotně a tělesně handicapované občany s trvalým pobytem v Praze 1.  Ty čeká celkem jedenáct přednášek a zúčastnit se mohou rovněž bezplatných a hlavně velmi zajímavých exkurzí.

„Mám velkou radost, že je o Senior akademii rok od roku větší zájem a že jsme tak letos mohli přivítat 21 přihlášených. Je to znamení, že je tato akce potřebná a že to cítí i sami občané,“ prohlásila Šárka Táborská, předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, která se spolu s radním Prahy 1 pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Ivanem Solilem slavnostního zahájení osobně zúčastnila.

Senior akademii, kterou právě Ivan Solil a Šárka Táborská za Městskou část Praha 1 iniciovali, spolupořádají kromě Prahy 1 Středisko sociálních služeb Praha 1 a Městská policie. „Víme, že řada loupeží se odehrává v bytech seniorů a handicapovaných spoluobčanů, a proto jsme se ve spolupráci s Městskou policií rozhodli, že se jim pokusíme prostřednictvím kurzů ukázat, jak se ochránit a jak se hlavně nebezpečným situacím vyhnout,“ vysvětlil Ivan Solil.

Senior akademie je ucelený cyklus vzdělávacího preventivního programu na principu univerzity třetího věku, který vedou zkušení strážníci z oddělení prevence Městské policie. Cyklus tvoří jedenáct přednáškových bloků s třinácti tématy, jako jsou například osobní bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnost, domácí násilí, základy právního vědomí, požární ochrana a další. Program je vhodně doplněn praktickými ukázkami a instruktážními filmy. Celý projekt je rozložen do tří měsíců a přednášky se konají každý čtvrtek od 14 hodiny v BDPS Benediktská.

Účastníci Senior akademie se také budou moci zdarma zúčastnit exkurze do Centrálního operačního střediska Městské policie, Muzea Policie ČR a Psího domova v Troji. Obdrží také komplexní brožuru s informacemi a radami k jednotlivým seminářům, předměty k ochraně osobního bezpečí a zabezpečení majetku (např. osobní alarm), dárky s preventivní tematikou a vždy samozřejmě malé občerstvení. Všichni absolventi dostanou na závěr pamětní listy.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo akademii opět připravit, a všem účastníkům přeji, aby získali co nejvíce užitečných informací,“ uvedl ředitel Městské policie Eduard Šuster, který připomněl skutečnost, že senioři a mládež jsou nejohroženějšími skupinami, a poděkoval Městské části Praha 1 za spolupráci.

Další informace: www.socialnisluzby-praha1.cz