Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Enterprise Europe Network a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR

Vás zvou na seminář na téma: Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků.

Zapojte se do diskuze a řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu Evropské unie z Vašeho pohledu, tedy českého podnikatele, který své služby poskytuje i na území jiného členského státu, než je Česká republika. Semináře se zúčastní taktéž mj. zástupci Evropské komise a rakouské a německé státní správy.

Seminář se proto bude věnovat zejména:

  • přeshraničnímu poskytování služeb v německy mluvících zemích,
  • vysílání pracovníků v rámci EU a
  • možnosti financování pro malé a střední podniky.

Seminář pořádá:      

Termín:                       16. ledna 2020, od 9:30 – 15:00 hodin

Pro koho je určen:    Pro podnikatele

Registrace:                 ZDE

Účast:                          Zdarma

Místo konání:            Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, Praha 1