Praha 1 vyhlásila rok 2024 jako Rok dobrovolnictví. Na úterním jednání rady byl schválen plán akcí a aktivit, které budou s touto iniciativou spojeny.

“Inspirací pro vyhlášení roku dobrovolnictví nám byla návštěva partnerského města Trenta, které vyhrálo titul Evropské město dobrovolnictví 2024. Velký zájem jsme zaznamenali i ze strany účastníků obnoveného Veletrhu Dne vzájemné pomoci 2023, kde se nám povedlo propojit mnohé zástupce neziskového sektoru,” vysvětluje Ivana Antalová, radní Prahy 1.

Praha 1 intenzivně spolupracuje s neziskovým sektorem, ve svých nebytových prostorách poskytuje široké škále neziskových organizací veřejnou podporu a podporuje dobrovolnickou angažovanost, jak ze strany občanů, organizací, institucí, tak ze strany společensky odpovědných firem. Mezi hlavní aktivity bude patřit osvětová kampaň o dobrovolnictví a jeho přínosech pro komunitu, podpora při zapojování dobrovolníků do projektů a představení multi-kolektivních inspirativních dobrovolnických projektů na veletrhu neziskových organizací v roce 2025.

Dobrovolnická spolková činnost má na Praze 1 dlouholetou tradici. Kdo by neznal oblíbený Masopust či aktivity Sboru dobrovolných hasičů. Mnohé z nich však zůstávají skryté či nevyužité, o jiné by bylo dobré nabídku rozšířit. A právě zmapování potřeb občanů Prahy 1 a nastavení žádaných opatření v souvislosti s dobrovolnictvím si klade celá iniciativa za cíl.

“Kultivovaný komunitní veřejný prostor přístupný všem a efektivní spolupráce jsou základní kameny lidské soudržnosti a solidarity, tedy zdrojů našeho spokojeného života” uzavírá radní.

Počítá se i se zapojením hlavního města Prahy, kde se v sociální oblasti daří spolupráci. Z vybraných ministerstev se prioritně počítá s ministerstvem zahraničních věcí.