Praha 1 dokončila obnovu historické opěrné zdi v Odkolkovské zahradě, která je nedílnou součástí parku Kampa. Tato revitalizace je součástí širší snahy o zachování a zkrášlení kulturního dědictví města a jeho zelených prostor.

Park Kampa, který zahrnuje Odkolkovskou zahradu, má bohatou historii sahající až do roku 1169, kdy o něm nacházíme první zmínky. Už na počátku 16. století byly v této oblasti založeny sady spojené s mlýny. Postupem času se přetvářely na honosné šlechtické zahrady, jako například na Michnovskou nebo Nosticovu. V polovině 20. století prošel park zásadními úpravami, které ho sjednotily do dnešní podoby inspirované anglickým krajinářským stylem.

Opěrná zeď oddělující Kampu od Vltavy v úseku mezi Lichtenštejnským palácem a Sovovými mlýny byla dlouhodobě v havarijním stavu. Statika zdi byla narušena kořenovým systémem přilehlého stromořadí, což ohrožovalo její stabilitu a bezpečnost pro kolemjdoucí.

„Odkolkovská zahrada a park Kampa představují jedinečné kulturní a historické poklady naší městské části, a je naší povinností zachovat a chránit toto dědictví pro budoucí generace. Jsem hrdá na práci našich týmů, které se do projektu zapojily a věnovaly úsilí tomu, aby se vše podařilo,” říká k projektu starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Projekt zahrnoval spojení stávající stěny s okolním terénem a kořeny, technická dokumentace zahrnula i historickou studii, díky které nová podoba zdi odkazuje na původní podobu pražských městských prvků. Projekt opravy navíc respektuje historickou technologii, kterou byla zídka ve 14. století postavena – stejně jako Karlův most – na dřevěných roštech umístěných na dně Vltavy.

„Jsem ráda, že se zahrada s unikátním výhledem konečně opět otevřela veřejnosti. Za životní prostředí jsem také ráda, že ačkoliv řešení nebylo jednoduché, zachovaly se všechny krásné vzrostlé kaštany,“ říká místostarostka Kateřina Klasnová, která si došla společně se starostkou Terezií Radoměřskou zahradu prohlédnout.

Do okolí opěrné zdi byl také osazen nový mobiliář – pítko, devět laviček a nové koše.

„Rekonstrukci opěrné zdi na Kampě i Odkolkovské zahrady jsem se intenzivně věnoval v minulém volebním období, kdy jsem měl na starosti resort životního prostředí. Jsem rád, že se podařilo oba projekty dotáhnout do konce,” dodal radní Richard Bureš.

Praha 1 věnuje značné úsilí a zdroje na zachování kulturních památek, jako je opěrná zeď v Odkolkovské zahradě. Tato obnova není pouze investicí do současnosti, ale zároveň zajišťuje ochranu a udržení dědictví pro budoucí generace.