Vážení sousedé, Praha 1 plánuje revitalizaci dětského hřiště Lannova a do tohoto procesu změny chce zapojit i Vás.

Nejprve na hřišti proběhlo dotazování jeho uživatelů, co by tu chtěli změnit. Na základě získaných informací pak byl připraven dotazník. Ten byl dán k vyplnění návštěvníkům hřiště, aby tak měli všichni jeho uživatelé možnost vyjádřit svůj názor.

Nyní jsme tento dotazník zveřejnili i zde, aby se tak každý, kdo má o hřiště zájem, mohl vyjádřit.

Za Vaše podněty Vám předem děkujeme.

V případě dotazů kontaktujte Oddělení participace a strategie ÚMČP1 petrrachunek@praha1.cz, telefon +420 723941769.

Pro více informací sledujte facebookovou stránku Plánuj na Jedničku.