S ohledem na pokračování extrémní vlny tropických teplot, přistoupila radnice k výjimečnému skrápění ulic a ozónování pěších zón na veřejných prostranstvích první městské části.

„Skrápění ulic obecně, považuji za nesystémové, a tedy krajní řešení v případech dnů s extrémními teplotami. Za systémové řešení považuji výsadbu nových stromů, poskytující přirozený stín s účinným snižování teploty vzduchu v rozpáleném centru Prahy. Nutná je taky pokud možno bezodkladná náhradní výsadba,” uvedla Kateřina Klasnová s tím, že s vedením TSK jsou v září v plánu na toto téma další jednání.

Oblast životního prostředí MČ Praha 1, přispěla k snižování dopadů extrémně vysokých teplot prostřednictvím zprovoznění dlouhodobě nefunkčních kašen, pítek a fontán. Dále opětovně došlo k instalaci 10 ks mlžítek, takzvaných brček, které jsou automaticky spuštěny při teplotách vyšších než 24 stupňů.

„Městská část pracuje na dlouhodobých opatřeních, která v létě ochladí centrum města. Pokud se ale ulice Prahy 1 rozpálí po několika tropických dnech tak, jak jsme to nyní zažili, je nutné přistoupit i k nárazovým opatřením. Skrápění ulic sice krátkodobě, nicméně citelně uleví našim občanům. A to ani nemluvím o tom, jaké gaudium vyvolává projíždějící kropící vůz mezi dětmi,“ uvedla Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1.