Městská část Praha 1 se aktivně vypořádává s dlouhodobými problémy způsobenými sdílenými elektrokoloběžkami, které v posledních letech výrazně ovlivňují život našich občanů.

Elektrokoloběžky se staly závažným dopravním, bezpečnostním a estetickým problémem historického centra Prahy. Zastupitelstvo městské části proto dnes přijalo usnesení, kterým chce situaci řešit s Magistrátem hl. m. Prahy.


Hlavní problémy, s nimiž se musí obyvatelé a návštěvníci Pražské památkové rezervace kvůli elektrokoloběžkám potýkat, jsou:

  1. Dopravní obtíže: Elektrokoloběžky často blokují chodníky, což omezuje pohyblivost chodců a zhoršuje provoz v centru města.
  2. Bezpečnostní ohrožení: Vzhledem k povrchu vozovek a dlažbě jsou elektrokoloběžky často využívány na chodnících, což ohrožuje bezpečnost chodců.
  3. Estetická nevkusnost: Koloběžky jsou často odkládány bezohledně a chaoticky, což poškozuje vzhled i pověst historického centra města.
  4. Nerovné podmínky pro podnikatele: Zatímco ostatní podnikatelé musí mít povolení a platit za svá tržní místa, elektrokoloběžky byly dosud nabízeny mimo tržní řád.

Těmto problémům čelíme již řadu let, a proto vítáme Metodické doporučení pro obce, vydané Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy dne 1. srpna 2023 (https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-pro-obce-nastroje-pravni-regulace-umistovani-sdilenych-kol-a-kolobezek-na-verejna-prostranstvi-v-ramci-komercni-sluzby-bikesharing.aspx). Toto doporučení potvrzuje možnost regulovat sdílené elektrokoloběžky formou tržního řádu. Zdůrazňuje, že nabízení koloběžek k pronájmu představuje zvláštní užívání veřejného prostranství, které vyžaduje soukromoprávní souhlas vlastníka veřejného prostranství – ve většině případů města.

Vzhledem k dlouhodobým problémům, které elektrokoloběžky v historickém centru představují, se dnes Zastupitelstvo městské části Praha 1 shodlo, že bude činit veškeré potřebné kroky k úplnému vyloučení sdílených koloběžek z území, které má ve správě. Dále Praha 1 požádá hlavní město Prahu o stejný přístup k provozování sdílených koloběžek i na území ve vlastnictví hlavního města Prahy a území Pražské památkové rezervace. Ke shodě na usnesení došlo bez ohledu na politickou příslušnost.