Také v roce 2024 bude provoz knihovny na Hradčanech podpořen účelovou dotací městské části Praha 1. Radnice k tomuto kroku přistupuje pravidelně už od roku 2008, kdy poprvé poskytla částku 430 tisíc korun. Ta se v uplynulých deseti letech ustálila na výši 500 tisíc a stejná bude i letos.

„Činnost knihovny se už řadu let neomezuje ´jen´ na půjčování knih a časopisů, ale knihovna i její aktivní a velmi oblíbená paní knihovnice zde navíc pořádají kulturní akce – výstavy uměleckých děl, besedy s umělci, spisovateli, cestovateli, přednášky a promítání. Svá díla tady rovněž vystavují senioři anebo děti ze ZUŠ Orphenica na Pohořelci. Stala se tak velmi důležitým místním komunitním centrem,“ popsal 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček, do jehož gesce spadá mj. i kultura.

Zdejší knihovna vznikla již v roce 1905 jako první pobočka někdejší Veřejné obecní

knihovny královského hlavního města Prahy a u jejího otevření byl básník a ředitel pražské knihovny Antonín Sova. Pobočka tak příští rok oslaví 120. výročí založení.

V roce 2008 jí hrozilo z důvodu nedostatku provozních financí Městské knihovny Praha uzavření, a tak jí Praha 1 poprvé poskytla finanční podporu. Před deseti lety navíc pobočka zásluhou Prahy 1 získala i nové krásné prostory s nádhernou zahradou v sousedství Černínského paláce. Obojí tehdy zrekonstruovala naše městská část.

Knihovna Hradčany v současnosti mj. pořádá spolu s Josefem Pepsonem Snětivým cyklus přednášek „Krajinou Karla IV. aneb s Otcem vlasti nejen Prahou“. Snětivý je spoluautorem stejnojmenné knihy a slovem, fotografiemi i hudbou představuje „krajinu Karla IV.“, jeho místa i zakladatelské počiny. 14. března se uskuteční přednáška „Pánem hlavního města“, 4. dubna pak „Praha centrem Římské říše“ a cyklus 15. května uzavře přednáška „Poslední cesta Otce vlasti“. Všechny přednášky začínají v 17:17 hod.

V pobočce knihovny také během voleb sídlí jedna z volebních místností a pokaždé se může pochlubit jednou z nejvyšších účastí voličů.

Další informace: www.mlp.cz/cz/pobocky/hradcany.