Rekonstrukce dolní části Václavského náměstí nebyla jistě provedena proto, aby po této lokalitě jezdily těžké zásobovací kamiony, dodávky a autobusy. Chodníky i podle názoru radního pro dopravu Prahy 1 Vojtěcha Ryvoly nebyly koncipovány na takovou zátěž. Například po dokoupení laviček, které jsou již na Václavském náměstí nainstalovány, by je bylo možné podle jeho názoru rozmístit tak, aby se zamezilo 99 % vjezdů k obchodům, hotelům a restauracím.

„Chci toto ale nechat na architektech a společnosti IPR a v žádném případě nehodlám zasahovat do jejich činnosti. Byl jsem vyzván, abych oslovil všechny dodavatelské firmy, které mají povolený vjezd na Václavské náměstí, tam ale problém nevězí. Ten se vyskytuje v dodavatelích ze zahraničí, kde těžko bude lze hledat dohodu,“ vysvětlil radní Vojtěch Ryvola při odborném jednání o rekonstrukci dolní častí našeho největšího náměstí.

Zástupci společnosti Jakub Cigler architekti – pánové Hofman a Vacek – zrekapitulovali nynější situaci, zejména oblast křižovatky Jindřišská – Vodičkova – Václavské náměstí, kde je relativně velký prostor, ale automobily tam podle jejich názoru „bloudí, než trefí ten správný silniční pruh“. Je podle nich třeba vytvořit takové opatření, které automobily nasměruje, kudy mají jezdit, a při té příležitosti upozorní na spodní část Václavského náměstí, kde by v prostoru, který čeká na realizaci tramvajových kolejí, mohl vzniknout tzv. „kurátorovaný prostor“, kde by se dočasně konaly výstavy anebo by byl například instalován přenosný mobiliář IPR.

Dalším tématem byly odpadkové koše, a to hlavně v linii vnitřního stromořadí blíž k fasádám. Architekti ukázali možný návrh, na kterém již začali pracovat, a vysvětlili následující možnosti: střední pruh osadit mobiliářem – tedy lavičkami navrhovanými radním Ryvolou – a prostor kolem vodního prvku doplnit také lavičkami, aby byl vodní prvek 100% chráněný proti nadměrnému zatížení – pojezdu – a zároveň aby se navýšil kapacitní problém odpočinku v letním období. Všem přítomným ukázali již zakreslený mobiliář v projektu.

V prezentovaném projektu nebyla zachycena problematika příjezdu k fasádám. Podle názoru architektů totiž není šťastné řešení tento prostor nějakým způsobem přehradit formou sloupků nebo truhlíků, kdy by automobily jezdily mezi stromy. Není prý problém tam dát jakýkoli mobiliář, ale musí tam zůstat volný prostor pro vjezdy do domů.

„Pozval jsem architekty a IPR proto, aby tam zásobovací automobily nevjížděly, ale aby zároveň prostor pro vjezdy do domů zůstal,“ vysvětlil Vojtěch Ryvola.

Podle ředitele Městské policie Praha 1 Miroslava Stejskala existuje schůdné řešení: osázet tuto část komunikace dopravní značkou, ale jde o to, jak moc dopravní úřad i projektanti mají zájem mít dopravní značky na téhle části komunikace. Podle jeho názoru se dá vyhradit část pojezdového pásu od sloupu ke sloupu jako místo pro zásobování, a nikde jinde zásobovací automobil nebude moct stát. Následně budou městští strážníci schopni situaci ohlídat.

Větším problémem jsou prý autobusy, které znamenají pro toto místo velké zatížení včetně problému účasti pěších, jelikož se jedná o pěší zónu. Architekti v reakci upozornili, že dopravní značení na Václavském náměstí navrhovali, ale po celoměstské diskuzi bylo toto dopravní značení omezeno.

V závěru diskuze se přítomní shodli, že je třeba co nejdříve připravit takové řešení, které zabrání, aby to na pěší zóně vypadalo tak, jako by to pěší zóna nebyla. Zástupci společnosti Jakub Cigler architekti proto byli požádání, aby zjistili, zda je možné mechanicky oddělit pojezd od „nepojezdu“, a aby navrhli možný imobilář. Navržený projekt této úpravy zákazu vjezdu by pak byl předán silničně-správnímu úřadu a následně TSK.