Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo na svém úterním zasedání udělení dvou Čestných občanství Prahy 1, a to starostovi jihofrancouzského města Nîmes Jeanu-Paulu Fournierovi a in memoriam muzikoložce Lence Hlávkové. Už dříve zastupitelé souhlasili s udělením Ceny Prahy 1 lékaři Jaroslavu Eliášovi a tanečnici, choreografce a pedagožce Ince Vostřezové a Čestných občanství in memoriam pěvkyni Soně Červené, učitelce Janě Ferstlové a Karlu Schwarzenbergovi.

Z tohoto rozhodnutí mám velkou radost a naší městské části bude ctí předat oceněným Čestné občanství a Cenu Prahy 1. Paní Lence Hlávkové, Soně Červené, Janě Ferstlové a panu Karlu Schwarzenbergovi bohužel in memoriam,“ uvedla starostka Terezie Radoměřská, která návrh na ocenění – na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti, udělování Čestného občanství a Ceny Prahy 1 – předložila.

Čestné občanství Prahy 1 in memoriam:

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., byla významnou muzikoložkou a ředitelkou Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se stala jednou z obětí prosincového útoku. S Prahou 1 byla úzce spojena také díky chlapeckému sboru Bruncvík.

Jean-Paul Fournier je starostou města Nîmes od roku 2001. Partnerství mezi Nîmes a Prahou 1 bylo podepsáno už v roce 1967. V roce 2024 navíc uplyne 100 let od založení československé sekce na nîmeském lyceu Alphonse Daudeta.

Soňa Červená byla česká herečka a operní pěvkyně, mezzosopranistka a altistka, která zemřela 7. května 2023 ve věku 97 let. Po odchodu do exilu v roce 1962 působila na předních scénách převážně v Západním Berlíně a ve Spolkové republice Německo. Dosáhla mezinárodního věhlasu a velkého uznání se dočkala i po návratu do vlasti po sametové revoluci.

Mgr. Jana Ferstlová, od roku 1996 působila na Základní škole J. Gutha―Jarkovského a na Gymnáziu J. Gutha―Jarkovského. Po celou dobu svého působení vedla pěvecký sbor Gut! Se sborem nastudovala několik muzikálových představní, k nimž často sama psala texty. Ve škole vedla další hudební kroužky, připravovala a dirigovala školní koncerty, často se podílela na akcích pořádaných MČ Praha 1.

Karel Schwarzenberg, lesník, hostinský, bývalý předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, senátor, ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády. Po svém nuceném odchodu do zahraničí po komunistickém puči v roce 1948 se od šedesátých let věnoval kromě správy rodinného majetku také podpoře československého exilu, kdy mj. založil Československé dokumentační středisko. Zemřel 12. listopadu 2023 ve věku 85 let.

Cena Prahy 1:

Inka Vostřezová dlouhodobě žije v Praze 1 a desítky let zde také pracovala. Byla totiž spoluzakladatelkou Československého státního souboru písní a tanců, který od roku 1948 do roku 1991 sídlil na Pohořelci. V souboru nejprve působila jako tanečnice, později pak jako vedoucí choreografka a pedagožka. V 90. letech pracovala ve funkci první tajemnice na velvyslanectví ve Washingtonu.

MUDr. Jaroslav Eliáš, lékař, zakladatel Společnosti pro duchovní hudbu a rytíř Maltézského řádu. Mimořádně schopný a přívětivý lékař, který byl vždy oblíbený jak u pacientů, tak u svých podřízených i kolegů z řad zdravotnického personálu. Významným způsobem se zasadil o celou řadu kulturních událostí a velmi přínosná je také jeho charitativní činnost, a to jak v Řádu maltézských rytířů, kde se významným způsobem zasloužil o vznik a rozvoj Maltézské pomoci, tak v rámci Arcidiecézní charity Praha, kde stál mimo jiné za známou Tříkrálovou sbírkou.

Ke slavnostnímu předání ocenění dojde 18. dubna od 16 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice.