Ve čtvrtek 7. 3. 2024 proběhla v MŠ Národní pod vedením PhDr. Niny Krásenské a pejska Mindy první implementační aktivita v rámci projektu MAP IV s názvem Povídání o pejskovi a kočičce s canisterapeutickým psem. Jedná se o interaktivní program pro děti MŠ propojující práci se slyšeným textem, výtvarnými technikami, pohybem a podpořený účastí terapeutického psa, s nímž si děti zkouší různé uvolňovací a relaxační techniky. Cílem programu je zvýšit zájem dětí o knihy a čtení a rozvoj čtenářské pregramotnosti. Děti si program moc užily.