Rada městské části Praha 1 projednala na svém zasedání konaném 4. června 2024 dohodu ZŠ nám. Curieových a 1. Slovanského gymnázia o úpravě podmínek vystěhování gymnázia ze školní budovy v Masné 13. Městská část dodatek k nájemní smlouvě mezi školami z rozhodnutí Rady podpořila tak, že ho krátce po projednání podepsala prostřednictvím starostky Terezie Radoměřské jako vedlejší účastník. Podle dodatku 1. Slovanské gymnázium budovu vystěhuje a předá do 7. července. Zároveň v průběhu prvního červencového týdne započnou práce na stavebních úpravách školy.

Základní škola nám. Curieových pronajala budovu v Masné 13 1. Slovanskému gymnáziu do konce právě končícího školního roku. Gymnázium ji mělo do 30. června vyklidit a předat základní škole. ZŠ nám. Curieových ale 1. Slovanskému gymnáziu navrhla uvedený smluvní dodatek prodlužující lhůtu pro předání do 7. července, aby bylo možné provést hladký průběh vyklizení a předání školy. Dodatek obě organizace podepsaly 22. května 2024.

„Vítám dohodu obou škol a jsem také ráda, že budou budovu v Masné od začátku příštího školního roku využívat děti z družin ZŠ nám. Curieových,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která dodatek k nájemní smlouvě z pověření Rady MČ Praha 1 ještě v úterý 4. června 2024 podepsala.

Praha 1 je zřizovatelem ZŠ nám. Curieových a během prázdnin zajistí takové úpravy budovy v Masné 13, aby mohla sloužit pro potřeby menších dětí z prvního stupně. Po skončení stavebních úprav se pak do ní od nového školního roku 2024/2025 přestěhuje dvanáct skupin školní družiny.

„Dlouho plánovaný přesun školní družiny ZŠ nám. Curieových do Masné ulice umožní našim dětem, aby svůj volný čas trávily v jiném prostředí než během dopolední výuky, a v hlavní budově školy se vstupem z Dušní ulice uvolní tolik potřebné učebny pro vyučování,“ vysvětlil 1. místostarosta městské části Praha 1 David Bodeček, který má ve své gesci školství.

Rekonstrukce školní budovy ve Vojtěšské ulici

Ve druhé polovině školního roku 2024/2025 má být navíc v budově v Masné 13 vybudován kompletní gastroprovoz, který by měl být v provozu od začátku školního roku 2025/2026. V srpnu roku 2025 by se totiž měl na celý školní rok do budovy v Masné 13 přestěhovat první stupeň ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, který dosud sídlí v budově ve Vojtěšské ulici, která má během školního roku 2025/2026 projít rekonstrukcí.

„Čeká nás velká projektová výzva, díky které pak budou naše děti od září 2026 využívat dvě plně zrekonstruované a vybavené školní budovy v Masné a Vojtěšské, jež budou jim a dalším generacím sloužit dlouhá léta,“ vyzdvihl Richard Bureš, radní pro investice, IT, Smart Cities a technické systémy prevence kriminality.