V uplynulých dnech si sousedé z Malé Strany stěžovali na vypadanou a chybějící mozaiku pod lavičkami u tramvajové zastávky Hellichova v Karmelitské ulici. Oddělení vnější kontroly a koordinace Úřadu MČ Praha 1 proto tamější situaci co nejrychleji prošetřilo.

Jak se mu podařilo díky informacím z Technické správy komunikací hl. m. Prahy zjistit, budou lavičky v nejbližší době buď částečně, nebo kompletně odstraněny, neboť prostor před kostelem Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského (kostelem Pražského Jezulátka) bude zrekonstruován. Zařízení staveniště, včetně přístupové plochy pro staveništní dopravu, bude v zeleni vpravo od hlavního schodiště do kostela, při pohledu od zastávky tramvaje. Doba prací je odhadována na cca jeden rok.

Projektem obnovy veřejného prostranství má být zpřístupněn kostel všem návštěvníkům, a to včetně lidí na vozíku a rodičů s kočárky, a zároveň má být pro návštěvníky vybudováno odpovídající zázemí.

„K tomu, aby mohl být přístup bez bariér plnohodnotně vybudován, lze využít stávající situace, neboť barokní terasa se schodišti je v tak neuspokojivém stavebním stavu, že je nanejvýš nezbytné ji opravit, zcela rozebrat a znovu přesně složit na nových pevných základech. Posunutím celé terasy o cca 1,7 metru směrem ke Karmelitské ulici lze získat prostor pro vytvoření přístupové rampy skryté při pohledu z ulice za barokní balustrádou. V duchu barokního myšlení je možné vytvořit bezbariérové spojení, které poslouží návštěvníkům kostela i základní školy. Zásah, který přináší velmi vysokou přidanou hodnotu uživatelům veřejného prostoru, je při pohledu z Karmelitské ulice téměř nepostřehnutelný,“ popsal na webových stránkách kostela arch. Josef Pleskot, autor projektu.

A jak bude prostor po rekonstrukci vypadat? Pohled na průčelí s trojramenným schodištěm zůstane prakticky nezměněný, zachovány zůstanou i stromy a zeleň. Schodiště a balustráda terasy se posunou o 1,7 metru směrem do ulice. Tím vznikne prostor pro rampu, která ale bude skryta za stěnou terasy a balustrádou. Schodiště, dlažba a balustráda, které jsou v havarijním stavu, budou odborně restaurovány. Pod terasou vznikne nový prostor pro návštěvníky se sociálním zařízením a krytým prostorem, kde bude možné se shromáždit, provést výklad apod.

Více informací o projektu: www.pragjesu.cz/terasa.

Současný stav:

Vizualizace budoucího stavu: