Praha 1 spustila výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci. Systém pronájmů spočívá ve smluvní dohodě mezi Prahou 1 a nájemcem, který se kromě platby nájmu zaváže také k provedení rekonstrukce v daném bytě podle předem připravené dokumentace. Při výběrovém řízení budou nově zvýhodněni ti, kteří mají v Praze 1 trvalé bydliště, a ti, kteří žijí společně alespoň s jedním dítětem.

Zvýhodnění bude v obou případech činit 5 %, které lze sčítat, a tak rodiny s dětmi mající trvalý pobyt v Praze 1 mohou dosáhnout až na desetiprocentní zvýhodnění. Hodnoticím kritériem pro výběr mezi podanými přihláškami zůstává výše navrhovaného nájemného. Při zvýhodnění se tak bude na nabídky zájemců splňujících první, druhé nebo obě kritéria nahlížet jako na nabídky o 5 až 10 % vyšší. „Plníme, co jsme slíbili. Poptávka po bydlení v centru metropole je stále velká a toto je způsob, který umožní efektivnější využití našich bytů,“ uvedl místostarosta Tomáš Heres, do jehož gesce spadají finance a majetek.

Základní podmínkou zůstává zmíněná rekonstrukce daného bytu podle připraveného projektu od Prahy 1. Ceny rekonstrukcí se pohybují kolem jednoho milionu korun. Nájemce získává možnost byt obývat po dobu patnácti let s garantovaným nájmem, který se bude zvyšovat pouze v rámci roční inflace.

Velikost zhruba patnácti vyčleněných bytů se pohybuje od 40 m2 do více než 150 m2. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 20 000 korun na účet městské části za každou přihlášku.

Podrobnosti naleznete na http://reality.praha1.cz.