Městská část Praha 1 testuje nové řešení sledování využívání míst pro krátkodobé stání vozidel zásobování. Je to další krok k zajištění celkového dostatku parkovacích míst na území Prahy 1. Cílem je rovněž eliminovat současnou situaci, kdy řidiči často nerespektují dopravní značení ani maximální povolenou délku stání. Prozatím probíhá pouze pilotní fáze, systém se teprve připravuje pro ostrý provoz. Projekt kofinancují zdroje EU.

Na Praze 1 se dlouhodobě zvyšuje počet zásobovacích vozidel, která potřebují místa pro krátkodobé stání. Porušování pravidel pro parkování dosahuje extrémních rozměrů, někdy přesahuje i 70 %. To platí zejména pro vyhrazená místa pro zásobování. Proto se městská část rozhodla k otestování nových automatizovaných způsobů detekce a na 20 místech instalovala detekční technologie zjišťující jejich obsazenost. Umístěný kamerový systém bude ověřovat kvalitu detekce, poskytovat přehled o lokalitě i dokumentovat přestupky pro správní řízení.

„Chceme stávající vyhrazená místa pro zásobovací vozidla efektivně využívat a vrátit jim jejich účel, aby sloužila podnikatelům a obyvatelům Prahy 1, pro které je zásobování zásadní,“ říká Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu Prahy 1.

Zmiňovaný automatizovaný způsob detekce sestává z tzv. detekčních puků zabudovaných ve vozovce. Ty jsou doplněny informačními tabulemi, na kterých parkující řidiči i kolemjdoucí uvidí, jak dlouho na vyhrazeném místě auto stojí a zda nepřekračuje maximální povolenou dobu. Toto systémové řešení pak dokáže, díky procesu rozpoznávání obrazu, poskytovat informace o volných místech, detekovat přestupky a vytvořit podklady pro správní řízení, včetně fotodokumentace. Celá technologie nyní přechází do pilotního provozu, kdy se budou několik měsíců ověřovat její technické vlastnosti a bude se vyhodnocovat užívání vyhrazených stání pro zásobování.

„Pilotní fáze nám slouží k odladění této technologie tak, aby dosahovala co nejlepších výsledků, které nám budou poskytovat přehled o využití zásobovacích míst i kvalitní a právně spolehlivé důkazy pro správní řízení. Protože jde o pilotní testování, zatím data nelze využívat k právnímu postihování. Nicméně pokud se projekt osvědčí, mohl by zefektivnit celý proces udělování pokut, ušetřit práci, kterou by jinak muselo vykonávat celé oddělení úředníků a v konečném důsledku tak městské části nejen ušetřit peníze, ale i přinést další,“ říká Richard Bureš, radní pro investice, IT, Smart Cities a technické systémy prevence kriminality Prahy 1 a dodává: „Občané už v ulicích mohou vidět nová detekční zařízení. Zatím jde jen o ověřování funkčnosti celého zařízení“.

Inovační projekt je realizován v letech 2022-2023 a je spolufinancován v rámci programu OP Praha Pól růstu.