Magazín Egovernment uspořádal ve spolupráci se společností ICZ už osmnáctý ročník soutěže projektů elektronizace veřejné správy s názvem „Egovernment The Best“, ve kterém Praha 1 opět excelovala.

Letošní ročník soutěže proběhl celkem ve čtyřech kategoriích – obcí, měst, krajů a centrální. „Naše městská část obsadila vynikající druhé místo v kategorii obcí za portál Transparentní 1 a ve stejné kategorii jsme si navíc odnesli speciální ocenění za Majetkový portál Praha 1,“ popsal radní Prahy 1 pro investice, IT a smart cities Richard Bureš, který ocenění převzal a který stojí za oběma úspěšnými projekty.

Předání ocenění proběhlo při slavnostním večeru v Obecním domě z rukou ředitele Digitální informační agentury Martina Mesršmída a generálního ředitele ICZ Dana Rosendorfa. Praha 1 si ocenění nesmírně váží a již pracuje na dalších nadčasových projektech nejen v oblasti IT a transparentního hospodářství.

Všechny soutěžní projekty budou zveřejněny na webu Magazínu Egovernment a zároveň v tištěné publikaci Egovernment The Best.