Od 8. do 19. dubna lze předkládat žádosti o dotační podporu projektů v rámci programu s názvem Jednička pro rok 2024 A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence.

A. Sociální oblast
Dotační program je zaměřen na podporu širokého spektra sociálních služeb a návazných fakultativních činností určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny občanů Prahy 1. Smyslem a cílem programu je podpora rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb a fakultativních činností snížením nákladů na realizaci projektů poskytovatelům sociálních služeb, aby je mohla využívat co nejširší skupina občanů z MČ Praha 1.

B. Protidrogová prevence
Tento dotační program je zaměřen na podporu následujících adiktologických služeb, poskytovaných občanům MČ Praha 1 nebo na jejím území: adiktologické služby ambulantní léčby a poradenství, adiktologické služby rezidenční léčby, adiktologické služby následné péče, adiktologické služby krátkodobé stabilizace, specializované služby poradenství pro osoby se závislostním chováním a/nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich blízké, projekty zaměřené na poskytování informací
a výzkum.

Podrobnosti naleznete na www.praha1.cz/dotace-socialni-pece-a-zdravotnictvi.