Po skoro třech desetiletích od jeho zahájení prezidentem Václavem Havlem se v paláci Žofín opět koná Veletrh neziskových organizací. Ten letošní přinese bohatý program zaměřený na podporu dobrovolnictví. Konat se bude totiž v rámci vyhlášení roku dobrovolnictví na Praze 1 s příslibem bohatého dne plného aktivit, vzdělávání a zapojení veřejnosti. Akce se uskuteční v pondělí 10. června 2024 od 10:00 do 20:00 hodin. Letos pod záštitou první dámy ČR Evy Pavlové.

Velmi ráda jsem poskytla záštitu právě Veletrhu neziskových organizací. Každého, kdo dělá něco pro druhé, si velmi vážím. Být dobrovolníkem je práce, kde na sto procent platí, že se musí dělat především srdcem,“ zdůrazňuje první dáma ČR Eva Pavlová význam dobrovolnictví.

Návštěvníci se mohou těšit na tržiště desítek společensky odpovědných organizací, nábor dobrovolníků, ukázky dobrovolnických aktivit, a řadu atrakcí pro děti včetně malování na obličej, dětského koutku, vláčku, zmrzliny a zookoutku s jednorožcem. V programu nechybí sociální divadlo 3000 otáček, kapela Trhni si smyčcem a Muzikanti bez domova, stejně jako hudební produkce nadačního fondu Melodio ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva, dodává: „Jsem moc ráda za každou příležitost, kdy je prezentována činnost neziskových organizací. Jejich role je ve společnosti nezastupitelná, často vyplňují mezery tam, kde veřejný a soukromý sektor chybí, poskytují služby a podporu zranitelným skupinám, chrání životní prostředí, podporují kulturní a společenský život, zasazují se o ochranu lidských práv. Z výzkumu, který jsme nedávno provedli ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, vyplynulo, že právě neziskové organizace jsou také nejčastějším organizátorem dobrovolnické činnosti v České republice.

Událost je plně bezbariérová, což umožňuje každému z nás se zapojit. Děti se mohou těšit na řadu zábavných aktivit, a pro dospělé je připraven pestrý kulturní program i inspirace k zapojení se do dobrovolnických aktivit,“ vyzdvihuje Ivana Antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost Prahy 1, přístupnost veletrhu pro všechny. „Mám radost, že se nám daří otvírat radnici všem lidem, a navzájem je propojovat, přihlásily se nám desítky společensky odpovědných organizací,” dodává. 

Na veletrhu proběhne také vernisáž výstavy fotografií známé fotografky Jany Plavec, která prostřednictvím svých děl přibližuje životy a příběhy lidí bez domova, kteří se často stávají neznámými hrdiny a hrdinkami našeho města. Další výstava se bude věnovat památce vyhlazených Lidic, jehož 82. výročí si tento den připomínáme.

Paralelně s veletrhem proběhne od 11:00 do 13:00 hodin důležité setkání, na kterém budou představitelé pražských městských částí diskutovat o dobrovolnictví, solidaritě a problematice bezdomovectví pod taktovkou solidární sítě Místní místním. Toto fórum poskytne příležitost pro výměnu osvědčených postupů, dobré praxe a navázání spolupráce pro budoucí iniciativy.

Celodenní program doplní catering Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj a Sousedského klubu. Vstup na veletrh je zdarma a akce probíhá jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorech.

Výstava Praha 1 a občané bez přístřeší – NEZNÁMÍ HRDINOVÉ A HRDINKY ULICE

Diskuse pražských městských částí – Dobrovolnictví, solidarita a problematika bezdomovectví

Událost na Facebooku: Vystavující organizace