Zastupitelé Prahy 1 schválili na svém úterním zasedání participativní rozpočet MČ Praha 1 ve výši 4,5 milionu korun a školní participativní rozpočet ve výši 500 tisíc korun.

„Znamená to naprostý průlom v komunální politice Prahy 1 – sami občané budou moci předložit projekty a hlasovat, který z předložených návrhů získá finanční podporu Prahy 1. Stejně tak se budou moci zapojit i žáci základních škol, kteří tak budou mít příležitost přispět k rozvoji městské části a své školy, procvičí si komunikační dovednosti i hospodaření s penězi,“ vysvětlil předkladatel návrhů na oba participativní rozpočty zastupitel a předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy Martin Motl.

Na participativní rozpočet MČ Praha 1 byla alokována částka 4,5 milionu korun, na školní participativní rozpočet pak 500 tisíc korun.

Prostřednictvím participativního rozpočtu MČ Praha 1 budou občané rozhodovat o využití určené částky na konkrétní akce, které přispějí ke zkvalitnění života obyvatel. Na základě výzvy budou moci předkládat projekty, které by chtěli realizovat. Občané budou také o navržených projektech hlasovat a rozhodovat tak o jejich finanční podpoře Úřadem městské části Praha 1.

Částka 500 tisíc korun, určená pro školní participativní rozpočet, bude rovnoměrně rozdělena mezi pět základních škol zřizovaných městskou části Praha 1. V každé škole budou zřízeny dvě pozice koordinátorů školního participativního rozpočtu, kteří budou s dětmi připravovat projekty, pomáhat jim s jejich prezentací a také se školním hlasováním o jednotlivých projektech. Žáci základních škol tak budou sami rozhodovat, jak využijí určené finanční prostředky.

 „Mám obrovskou radost, že se po letech diskuzí podařilo konečně participativní rozpočet této koalici prosadit a těším se na podněty občanů i žáků,“ dodává Motl.