Městská část Praha 1 se i v letošním roce zaměřuje na zlepšení klimatických podmínek v centrálních oblastech hlavního města prostřednictvím instalace mlžících zařízení. Tyto inovativní systémy, které byly v ulicích Prahy 1 instalovány již v letech 2020 až 2023, se ukázaly být účinným nástrojem pro snižování teploty a prašnosti v nejexponovanějších místech.

Celkem bylo v uplynulých letech nainstalováno 9 mlžících zařízení, která jsou napojena na pozemní hydranty a nevyžadují žádné výkopové či stavební zásahy. Instalace zařízení tak byla rychlá a efektivní, což umožnilo rychlou reakci na vysoké letní teploty.

Spolupráce s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK a.s.) byla během celého období instalace zařízení bezproblémová. Technický personál společnosti operativně reagoval na jakékoli situace, kdy zařízení nefungovalo správně, a zajistil jejich rychlou opravu.

V letošním roce bude v rámci nové smlouvy s PVK nainstalováno dalších 8 mlžících zařízení ve stejných lokalitách jako v předchozích letech (Újezd, Náměstí Republiky, Ovocný trh, Staroměstské náměstí, Havířská ulice, Uhelný trh, Jungmannovo náměstí). Smlouva zahrnuje nejen spotřebu vody, ale také instalaci a deinstalaci zařízení, údržbu, technický servis a operátorské služby.

Místostarostka Prahy 1, Kateřina Klasnová, k plánům na instalaci mlžících zařízení uvedla: „I letos bude Praha 1 spolupracovat s PVK a na podzemní hydranty bude napojeno osm mlžítek v ulicích centra. Uvědomujeme si, že se stále vzrůstajícími teplotami je třeba reagovat a naší prioritou je kromě přidávání nových vodních prvků zejména zprovoznění všech stávajících kašen, pítek a fontán. Už loni jsme na tom intenzivně pracovali a došlo ke znovuzprovoznění např. Wienerovy kašny na Uhelném trhu, fontány na Senovážném náměstí, kašny v Petrské čtvrti, kašny vedle sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí či díky spolupráci s TSK fontán v mostovce Mánesova mostu.“

Iniciativa je součástí širší strategie městské části Praha 1 zaměřené na zlepšení mikroklimatu a životního prostředí v centrálních částech Prahy. Zároveň přispívá ke zvýšení pohodlí a kvality života občanů i návštěvníků hlavního města.