Klub Šaltava, spolek pořádající kulturní akce a platforma pro setkávání místních obyvatel z Prahy 1, dříve sídlil v Mostecké ulici. Z původních prostor byl ale vykázán společenstvím vlastníků, kteří si dlouhodobě stěžovali na hlučnou hudební produkci Klubu. Nyní požádala Šatlava o možnost pronajmout si nebytový prostor v Tomášské ulici, který považuje za vhodný pro pokračování své činnosti. Klub deklaroval připravenost respektovat charakter prostoru, tak, aby jeho činnost nerušila své okolí .

Klub Šatlava vznikl v roce 2015 s cílem zachránit původní prostory stejnojmenného baru v Mostecké ulici, ty ale byly koloudovány jako biliárový klub s kapacitou pro 10 lidí. Protože spolek v místě pořádal přednášky, výstavy, ale také koncerty, byla tato kapacita často mnohonásobně překračována. SVJ, do kterého tyto klubové prostory patřily, tedy apelovalo na městskou část, aby spolek z prostor vykázala. Část členů Šatlavy si následně založila nový spolek Dobrá Šatlava, který se i se svou hudební produkcí přesunul na Uhelný trh, do odhlučněných prostor, které mu poskytla pro spolkovou činnost Praha 1. Původní jádro Klubu Šatlava ovšem hledá nový domov dodnes.

Rada městské části dnes – 19.12. 2023 – schválila záměr na pronájem nebytové jednotky v ulici Tomášská původním členům Šatlavy. Prostor o velikosti 194,6 m², kolaudovaný jako restaurace, by tak začátkem nového roku již mohl sloužit pro aktivity Klubu Šatlava.

Smlouva by s Klubem byla uzavřena na dobu neurčitou a s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Prostor, který byl dříve využíván pro provoz pivnice U Tří zlatých trojek, nyní nabízí ideální podmínky pro pokračování programu Klubu. S ohledem na okolní komunitu je v navržené nájemní smlouvě stanoveno omezení provozu od 22:00 do 6:00 hodin.

Městská část tímto rozhodnutím dává najevo, že podporuje spolky v jejich kulturním a komunitním poslání a zároveň dbá na dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů a kolaudačních rozhodnutí.

Po uplynutí lhůty zveřejnění záměru bude věc podléhat rozhodnutí rady.

Zdroj fotografie: Facebook Spolku Dobrá Šatlava