Zastupitelé městské části Praha 1 schválili přidělení finančních prostředků (celkem 400 000 korun) v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2024.

Praha 1 tak letos podpoří všechny tři subjekty, které zde poskytují terénní a lůžkovou paliativní péči. O finanční pomoc požádaly prostřednictvím čtyř projektů na hospicovou nebo domácí péči. Jde o společnosti TŘI, z. ú., Cesta domů, z.ú. a NMSKB (poslední jmenovaná zažádala o podporu na dva projekty). Praha 1 schválila všechny čtyři projekty a každému přidělila 100 000 korun.

V minulém roce využilo nabídku odborné pomoci na konci života u zmíněných společností na Praze 1 dvacet pět místních občanů. „Podpora paliativní péče je pro nás velmi důležitá. Chceme zajistit, aby lidé na konci života měli důstojné podmínky a přístup k potřebné odborné péči. Financování těchto projektů je krokem k tomu, abychom tuto péči udrželi a dále rozvíjeli,“ uvedl radní pro zdravotnictví Michal Müller.   

V oblasti zdravotnictví Praha 1 podpořila také jedenáct ambulantních lékařů  této městské části, kteří obdrželi podporu na vybavení svých ordinací. Žadatelé v tomto programu získali celkem 530.000 korun.

Celkově tak Praha 1 letos v programu Zdravotnictví podpořila žadatele částkou 930.000 korun. „Podpora vybavení ordinací ambulantních lékařů slouží přímo občanům Prahy 1. Lékaři i pacienti mají díky tomu lepší prostředí a k dispozici i modernější přístroje,“  doplnil předseda Komise pro zdravotnictví Antonín Berdych.