Základní myšlenkou projektu je poskytovat komplexní lůžkovou a ambulantní péči zdravotně postiženým seniorům, včetně péče rehabilitační a zabezpečit také duchovní, duševní a sociálně kulturní potřeby seniorů pro jejich důstojné stáří.

Z celkového počtu pacientů ošetřených na akutních lůžkách v roce 2023 bylo 79 % pacientů starších 60 let.

V loňském roce bylo do projektu Komplexní péče o seniory v Nemocnici Milosrdných sester sv. Jana Boromejského zapojeno 218 občanů Prahy 1.

„Projekt navazuje na dlouholetou a úspěšnou spolupráci městské části Praha 1 a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví a pro Nemocnici Na Františku Mgr. Michal Müller.

Komplexní nemocniční péče o seniory je velmi náročná a zdravotní pojišťovny neproplácí celé spektrum poskytovaných služeb. Kromě nedostatečné úhrady za zdravotní péči jsou to například terapeutické programy, jako jsou canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie a další.

Městská část Praha 1 podpoří projekt částkou 800 000,- Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pokrytí technických, provozních a mzdových nákladů ve všech odděleních poskytujících komplexní péči seniorům.