Městská část Praha 1 se rozhodla finančně přispět na provoz nově zřízeného babyboxu v Praze, který byl otevřen v březnu v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí.

Radní pro zdravotnictví Michal Müller uvedl: „Jsem velmi rád, že můžeme přispět k provozu nového babyboxu. Tento projekt zachraňuje životy, v Česku už jich bylo konkrétně 263. Rozhodl jsem se také zahájit jednání s panem Hessem, aby i Praha 1 měla svůj babybox.“

Zřízení tohoto babyboxu bylo iniciováno organizací BABYBOX, která dlouhodobě pracuje na podpoře a ochraně opuštěných novorozenců. Rada městské části Praha 1 rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na podporu tohoto projektu. Tento krok je součástí snahy městské části podporovat projekty, které jsou zaměřeny na ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatel.