V Dušní 13 sídlí od 15. února nové kontaktní centrum pro plánovanou Strategii udržitelného rozvoje Prahy 1. Zahájení provozu centra proběhlo při dalším z řady workshopů s občany, které jsou organizovány jako první etapa přípravy uvedené strategie. Otevření byl přítomen i starosta městské části Petr Hejma.

Nově otevřené centrum bude veřejnosti k dispozici každý všední den. Občané Prahy 1 i další lidé sem od nynějška mohou zamířit se svými podněty, připomínkami a dotazy týkajícími se života v městské části. „Jsem velice rád, že jsme mohli zahájit provoz centra tím, pro co je určeno – podnětnou diskuzí o tvorbě města na příští desetiletí,“ prohlásil při zahájení starosta Petr Hejma.

Kromě prezenční podoby workshopů odstartovala i jejich online podoba. Více informací o Strategii udržitelného rozvoje, o termínech workshopů i rozsáhlém sociologickém výzkumu naleznete na webu: www.planuj1.cz nebo na stránkách městské části: www.praha1.cz.