Ve snaze aktivně řešit otázky bydlení a poskytnout občanům potřebnou podporu otevře Praha 1 novou kancelář Kontaktního místa pro bydlení v přízemních prostorách své radnice, nacházející se ve Vodičkově ulici 18. Slavnostní otevření se uskuteční 5. února 2024 od 11 hodin za přítomnosti zástupců MČ Praha 1 a hlavního města Prahy.

Kontaktní místa pro bydlení vzniká ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Zabydlování a podpora bydlení domácností a podpora pro nájemníky, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Cílem je poskytovat občanům informace o možnostech získání bydlení na území Prahy 1. Zároveň zde bude dostupná podpora a poradenství pro osoby v bytové nouzi nebo ohrožené ztrátou bydlení. Kancelář bude řešit stížnosti a návrhy stávajících nájemníků v sociálních bytech Prahy 1, tak abychom předešli ztrátě bydlení v důsledku předluženosti či problematických sousedských vztahů.

Jsme si vědomi, že získat a udržet si bydlení v Praze není jednoduché a že mnoho občanů města je v situaci bytové nouze. Chceme jim pomoct a nabídnout různé formy podpory a poradenství,“ komentuje otevření kontaktního místa pro bydlení Ivana Antalová, radní Prahy 1 pro sociální věci a bezbariérovost. „Naše městská část má zájem na tom, aby se centrum města přestalo vylidňovat, nestala se z něj jen turistická rezervace, ale aby zde bydleli i »běžní« občané, rodiny s dětmi a aby se jim zde žilo dobře,“ doplňuje Antalová.

Kontaktní místa pro bydlení by měla postupně vznikat a fungovat i v dalších městských částech s podporou projektu Zabydlování a podpora bydlení domácností a podpora pro nájemníky, koordinovaného Magistrátem.

Další informace poskytne:
Ivana Antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost, ivana.antalova@praha1.cz,
+420 777 036 971Miroslav Brož, odborný asistent, miroslav.broz@praha1.cz, +420 774 628 692.