Městská část Praha 1 obdržela jako jeden z prvních věřitelů významnou část svých pohledávek ze zkrachovalé Sberbank. Jedná se o 160 milionů Kč, což představuje přibližně 95 % celkové hodnoty prostředků, které měla městská část u této banky uložené.

Tento krok je významným milníkem v procesu, který trvá již od února 2022, kdy po uzavření poboček centrální banka oznámila neschopnost Sberbank dostát svým závazkům a zahájila kroky vedoucí k odejmutí bankovní licence.

„Praha 1 měla historicky uloženy finanční prostředky u Volksbank, kterou Sberbank na základě své akvizice v letech 2011 – 2013 ovládla. Od té doby jsme však většinu finančních prostředků v rámci diverzifikace rizik převedli i do jiných finančních ústavů,“ říká Tomáš Heres (ODS), místostarosta pro oblast financí a majetku městské části Praha 1. To je také důvod, proč nemusela městská část Praha 1 řešit úvěrové financování své činnosti. „Jsme rádi, že se podařilo dořešit spory, které vyplacení pohledávek klientů bránily. Zatím jsme obdrželi avizovaných 95 % našich pohledávek, ale věřím, že nakonec dostaneme daleko více,“ dodává Heres.

Česká národní banka zahájila kroky k odnětí licence Sberbank CZ 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace banky kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Na začátku května pak ČNB pravomocně bance odebrala bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Tento týden začala Komerční banka vyplácet pohledávky věřitelům třetí skupiny, tj. obcím, krajům a velkým společnostem.