Po mimořádném daru 200 tisíc korun, schváleném zastupiteli pro Divadlo v Řeznické 17. října loňského roku, přišla pro tento rok první městská část s ještě vyšší pomocí. Na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace totiž Praha 1 této obecně prospěšné společnosti letos poskytne 500 tisíc korun.

„Vzhledem k dlouholetému vztahu mezi Divadlem v Řeznické a Prahou 1 a na základě tíživé situace divadla byla v našem rozpočtu vytvořena nová položka ´Divadlo v Řeznické´, a to ve výši 500 tisíc korun na rok 2024. Zastupitelé rozpočet schválili a radní zase souhlasili se smlouvou o poskytnutí účelové dotace,“ popsal 1. místostarosta David Bodeček, do jehož gesce spadá mj. i kultura.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 odsouhlasilo na svém zasedání dne 17. 10. 2023 účelově vázaný mimořádný dar ve výši 200 tisíc korun, který byl určen na pokrytí zvýšených výdajů v roce 2023, spojených s energiemi a plynem. Nynější půlmilionová částka je podle smlouvy účelově vázána na úhradu nájemného a ostatních služeb.

„Divadlo v Řeznické je divadelní institucí s letitou tradicí a velmi kvalitní tvorbou, která si určitě zaslouží potřebnou podporu. A já budu velmi ráda, když toto jedinečné divadlo podpoří i další instituce, včetně soukromých dárců,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Divadlo v Řeznické bylo až do konce roku 2007 příspěvkovou organizací MČ Praha 1. Poté se transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Praha 1 pak divadlu poskytla čtyřletou dotaci na provozní náklady v celkové výši 11 milionů korun. Kromě toho městská část podporuje Divadlo v Řeznické prostřednictvím dotačního řízení v oblasti kultury: v roce 2019 to bylo 40 tisíc korun, v roce 2020 100 tisíc korun, roku 2021 80 tisíc korun, v roce 2022 90 tisíc korun a roku 2023 100 tisíc korun. Divadlo v Řeznické zase na oplátku poskytuje občanům s trvalým bydlištěm na území Prahy 1 slevu z každé vstupenky ve výši 70 korun.

„Naše divadelní scéna je specifická unikátní rodinnou neformální atmosférou a charakteristickým blízkým kontaktem s divákem. Nabízí také jedinečný, nezaměnitelný repertoár. Stavíme na předrevoluční tradici otevřeného prostoru, klubu a volného sdružení,“ popsala Divadlo v Řeznické v rozhovoru pro radniční magazín JEDNA divadelní ředitelka Yvetta Srbová. Divadlo má podle jejích slov jasnou tvář, koncepci a dramaturgii hereckého divadla jednadvacátého století. „Stalo se tak vyhledávaným místem pro setkávání umělců i diváků, kteří by se jinak nepotkali,“ dodala Yvetta Srbová.

Zdroj obrázku: www.reznicka.cz