„Láska se nedělí. Láska se násobí.“ To je motto nové kampaně hlavního města na podporu náhradního rodičovství. Kampaň představí veřejnosti sedm různých příběhů lidí, kteří jsou již pěstouny, nebo naopak byli vychováni v pěstounské péči.

Tímto krokem metropole pokračuje ve snaze nalézt co nejširší spektrum pěstounů. V legislativě je již schválena transformace takzvaných kojeneckých ústavů, které měly na starost péči o opuštěné děti do tří let věku, a Praha musí být na tuto změnu připravena.
Vytvořeny byly také nové stránky https://pestouni.praha.eu/.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Praha eviduje celkem 1 192 pěstounů, kteří mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče, poručenské péče s osobní péčí poručníka či se jedná o osoby, které jsou zařazeny do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dlouhodobých pěstounů je ale v Praze nedostatek, chybí jich desítky, a to zejména pěstounů připravených na přijetí sourozeneckých skupin, dětí minoritního etnika, se zdravotním znevýhodněním či dětí starších šesti let, většinou pak chlapců.

Do kampaně se zapojili reální pěstouni a nese název „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ Autorkou fotografií je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo. Vizuály nabídnou celkem sedm různých příběhů, konkrétně šesti pěstounů a jedné ženy, která byla vychována pěstounskou rodinou. Kampaň začne v říjnu 2023 a bude pokračovat putovní výstavou fotografií letos i v příštím roce. Prvním místem, kde bude umístěna, bude Mariánské náměstí v Praze, a to až do 31. října. Znovu zde pak bude umístěna od 30. 11. 2023 do začátku ledna 2024.