Městská část Praha 1 rozdělila v rámci programu na podporu životního prostředí dotace pro rok 2024. S celkovým rozpočtem 550 000 Kč byl program navržen tak, aby podpořil iniciativy, které přispívají ke kultivaci životního prostředí a navýšení zeleně v městské části.

Celkem bylo na projekty v oblasti životního prostředí vyčleněno 550 000 Kč. Z toho 150 000 Kč bylo určeno na podporu ekologické výchovy a osvěty, 50 000 Kč na péči o zvířata a 350 000 Kč na projekty zeleně, včetně ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích a květinovou výzdobu oken směřujících do veřejného prostoru.

Komise pro dotační program posoudila celkem 26 žádostí a rozhodla o přidělení finančních příspěvků v úhrnné částce 438 000 Kč. Tyto finanční prostředky půjdou převážně na projekty zaměřené na zeleň, včetně výsadby truhlíků na oknech, zeleně ve dvorech a zahradách, podporu chovu včel a ekologickou výchovu a osvětu. Zbývající částka 112 000 Kč z rozpočtu nebyla rozdělena a představuje příležitost pro další projekty a iniciativy, které mohou být podpořeny v budoucnu.

Místostarostka Prahy 1 v jejíž gesce dotační program spadá, Kateřina Klasnová, ke grantovému programu uvedla: „Jsem ráda, že se nám oproti dřívějším letům daří rozdělovat více peněz v rámci grantů na životní prostředí. Letos to je celkem 438 000 korun. Příspěvky v drtivé většině půjdou na zeleň – ať už na truhlíky na oknech či zeleň ve dvorech a zahradách. Příspějeme také na chov včel či ekologickou výchovu a osvětu. Nově bychom chtěli granty pro rok 2025 vyhlašovat již na podzim, a to s ohledem zejména na Společenství vlastníků jednotek, které se musí sejít a souhlasit například s ozeleněním vnitrobloků, dvorů atd.“

Tato změna v přístupu k financování ekologických a zelených projektů je důležitým krokem k podpoře trvale udržitelného rozvoje a zlepšení životního prostředí v Praze 1.