Také letos bude několik památek na území Prahy 1 opraveno i díky příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) Ministerstva kultury, který získá naše městská část zásluhou dlouholeté péče o historické dědictví prostřednictvím Programu regenerace MČ Praha 1.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) je dotační titul Ministerstva kultury ČR, financovaný z prostředků státního rozpočtu. Ustanoven byl usnesením vlády už v roce 1992. Podmínkou účasti obcí a měst je, že mají mj. zpracovaný a aktualizovaný Program regenerace. Stejně jako Praha 1.

Akce obnovy zařazené do Programu regenerace MČ Praha 1 pro rok 2024 byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 1 ze dne 7. 11. 2023. Definitivní částka státní finanční podpory pro Prahu 1 byla pro rok 2024 ministerstvem stanovena ve výši 1 615 000 korun. Naše městská část se zároveň stala vítězem krajského kola soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2023 a náleží jí výhra ve výši 100 000 korun, o kterou se celková částka státní finanční podpory zvyšuje na
1 715 000 korun.

Z toho 1 115 000 korun bude využito na stavební úpravy postranního vstupu a brány domu č. p. 102, Cihelná 2, parc. č. 727, 724, k. ú. Malá Strana, Praha 1, který je ve správě MČ Praha 1. Celkové náklady na projekt by měly přesáhnout částku 2,6 milionu korun.

Částka 300 000 korun bude využita na rekonstrukci uliční fasády nemovitosti Václavské náměstí 20, objekt č. p. 781, parc. č. 620, k. ú. Nové Město, Praha 1. Konkrétně se bude jednat o restaurování štukových prvků. Dům má soukromého vlastníka.

Zbylých 300 000 korun bude využito na rekonstrukci objektu č. p. 1 000, konkrétně na obnovu dvorního průčelí „ E“, Hybernská 8, Praha 1, parc. č. 513, k. ú. Nové Město, Praha 1. Vlastníkem objektu je Akademie věd ČR. Naše městská část zároveň poskytne na obnovu dvorního průčelí „E“ budovy AV ČR finanční spoluúčast ve výši min. 10 % z uznatelných nákladů.

„Praha 1 a její obnova památek každoročně patří mezi nejlepší v rámci hlavního města i nejoceňovanější v celé České republice. Dokládá to náš respekt k historickému dědictví i zodpovědnost, kterou k zachování památných staveb cítíme,“ uvedl radní Prahy 1 pro územní rozvoj, strategii ekonomické činnosti a využití nebytových prostor Karel Grabein Procházka.

Mezi nejoceňovanější projekty Prahy 1 patřily v průběhu let rekonstrukce Malostranské besedy, paláce Thurn-Taxisů, Werichovy vily, historického domu v Truhlářské 8, střechy a uliční fasády budovy ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici anebo třeba kašny Terezky na Mariánském náměstí a kaple sv. Barbory v Loretánské ulici.