Projekt mezigeneračního bydlení studentů a seniorů, resp. osob se zdravotním postižením – obyvatel Prahy 1 se rozhodla realizovat radnice první městské části.

„Dostupnost bydlení je jedním z nejpalčivějších problémů dnešní mladé generace a trápí i studenty. Senioři zase často trpí osamělostí a sociálním vyloučením,“ konstatovala starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská a zdůraznila hlavní přínosy připravovaného projektu mezigeneračního bydlení: „Student poskytuje seniorovi společnost, aby se necítil osamělý a získal povědomí, jak žije dnešní mladá generace. Senior zase může studentovi nabídnout své životní zkušenosti a jistý nadhled. Umožní mu pochopit specifické potřeby člověka ve stáří.“

První městská část prostřednictvím Střediska sociálních služeb disponuje dvěma bytovými jednotkami, které nejsou přímo určeny a vhodné pro bydlení seniorů, ale jsou součástí domů s pečovatelskou službou na území Prahy 1.

„Nabídka uzavření nájemní smlouvy je určena pro studenty prezenční formy vysokoškolského studia nebo prezenční formy vyššího odborného studia v hlavním městě,“ uvedla členka rady první městské části Ivana Antalová, která má v gesci sociální věci, s tím, že podstatným kritériem při výběru studenta je pozitivní vztah k seniorům a vysoká míra empatie. „Student zároveň s nájemní smlouvou podepíše smlouvu o dobrovolnictví, v níž se zaváže k určitému objemu pomoci seniorům při zvládání jednoduchých běžných situací a zaměstnancům Střediska sociálních služeb při volnočasových aktivitách,“ dodala.

„Jsem přesvědčená, že tento projekt bude přínosný pro seniory i studenty. Nejde jen o poskytnutí střechy nad hlavou, ale o vytvoření fungujícího společenství, kde se mladí a starší mohou vzájemně podporovat a učit se od sebe. Především pro seniory půjde o důležitou prevenci izolace a osamělosti,” říká ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová.