Školy z Prahy 1 u Pražského Jezulátka a soutěž „Vánoce očima dětí“

ZŠ Malostranská, ŽŠ Vodičkova a další školy z Prahy objevují stopy lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského Jezulátka díky programům projektu Stopy.

U Pražského Jezulátka byly děti vždy vítány, vánoční výtvarná soutěž má již dvacetiletou tradici. Nové zážitkové programy pro školy probíhají od jara 2016. Jako první se do nich zapojila sousední Malostranská základní škola. Teď již běží na plné obrátky a každý týden se jich zúčastní minimálně jedna třída. Mnohé školy se vracejí opakovaně. Stopy jsou určené pro první stupeň. Od začátku ho nabízíme čtvrťákům a páťákům, na příští pololetí už máme připravené i „Stopičky“ pro 1.-3. třídu.

V sobotu 27. ledna proběhne v rámci projektu slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Vánoce očima dětí“. Sešlo se v ní na tři stovky obrázků, kterými děti kreativním způsobem vyjadřují své představy o Betlémě. Letos se můžete mezi mnoha originálními díly těšit například na Ježíška položeného v jesličkách hned vedle zaparkovaného traktoru. Výstava nejzajímavějších soutěžních prací je v kostele již instalována a je možné ji shlédnout až do 5. února.

A co budou moci děti zažít během dalšího pololetí? Na podlaze a různých místech kostela se hned ráno objeví záhadné barevné stopy, o chvíli později pak velké dřevěné kostky. Za chvíli se totiž do kostela směle či s trochou ostychu nahrne skupina školáků, aby tu strávili dopoledne plné neobvyklých zážitků. Mohou si na vlastní kůži vyzkoušet, co znamená být hudebníkem, který z kůru hraje pro celý kostel, nebo od ambonu do mikrofonu přečíst úryvek z knihy Přísloví. Pro některé z malých účastníků programu je to jedno z prvních setkání s prostředím kostela a po někdy nesmělých prvních krocích už s nadšením všechno zkoumají a vyptávají se. Na závěr musejí sebrat trochu odvahy, aby mohli vylézt do vysoké věže nebo sestoupit do podzemní krypty. Malí školáci se tak přidávají k tomu velkému množství lidí, kteří do našeho kostela přicházejí, nechávají zde svou stopu a způsobují, že je otevřeným místem setkání a dialogu. Celkem už se na programy vydalo přes padesát tříd ze všech koutů Prahy a v letošním roce se sem chystají další. Díky finanční podpoře z operačního programu EU Praha – Pól růstu je v tomto školním roce program pro školy zdarma.