Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a Enterprise Europe Network

Vás zvou na seminář:  VNITŘNÍ TRH EU Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ.

Cílem toho semináře má být představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů. Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání zaměstnanců a také informace o aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu.

Seminář pořádá:        

Termín:                        15. ledna 2019, od 9:00 – 14:00 hodin

Pro koho je určen:     Pro malé a střední podnikatele

Registrace:                  bartova@mpo.cz

Účast:                           Zdarma

Místo konání:             Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1

Lukáš Balada – Odbor živnostenský