Žádost o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny při koupi bytu

Formuláře:

  • Zásady nepeněžitého plnění – DOC

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace