Žádost o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny při koupi bytu

Formuláře:

 • Zásady nepeněžitého plnění – DOC

Legislativa:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Eva Kašná

Kontakt:

 • tel.: 221097321, e-mail: eva.kasna@praha1.cz

Potřebujete:

 • stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • kolaudační rozhodnutí (pokud bylo vydáno)
 • souhlas vlastníka domu s provedenými úpravami
 • znalecký posudek na ocenění výše nákladů na stavební úpravy, zpracovaný v souladu s příslušnou metodikou
 • nájemní smlouvu
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • žádost adresovat oddělení majetko – analytickému Obdoru technické a majetkové správy (OTMS/MAJA)

Vyřizuje:

 • Eva Kašná

Kontakt:

Postup:

 • po obdržení nabídky na koupi bytu požádat o uznání nepeněžitého plnění

Potřebujete:

 • stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • kolaudační rozhodnutí (pokud bylo vydáno)
 • souhlas vlastníka domu s provedenými úpravami
 • znalecký posudek na ocenění výše nákladů na stavební úpravy, zpracovaný v souladu s příslušnou metodikou
 • nájemní smlouvu

Lhůta k vyřízení:

 • dle časového zařazení na program jednání rady a následně zatupitelstva