Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Zásady nepeněžitého plnění

    Zasady_nepeneziteo_plneni.doc - 67,50 KB

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny při koupi bytu

chci požádat o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny poté, co jsem obdržel/a nabídku na koupi bytu

Vyřizuje:

Eva Kašná

Kontakt:

tel.: 221097321, e-mail: eva.kasna@praha1.cz

Potřebujete:

  • stavební povolení (pokud bylo vydáno)
  • kolaudační rozhodnutí (pokud bylo vydáno)
  • souhlas vlastníka domu s provedenými úpravami
  • znalecký posudek na ocenění výše nákladů na stavební úpravy, zpracovaný v souladu s příslušnou metodikou
  • nájemní smlouvu

Správní a místní poplatky: