Přesná dlužná částka musí být vyplněna ve spolupráci a po projednání s pracovníkem Finančního odboru, oddělení finančně ekonomické činnosti.

Formuláře:

 • Žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a služby – DOC
Základní informace

Vyřizuje:

Kontakt:

Potřebujete:

 • Podání žádostí jednoduchou písemnou formou s řádným zdůvodněním.
  Přesná dlužná částka musí být vyplněna ve spolupráci a po projednání s pracovníkem Finančního odboru, oddělení finančně ekonomické činnosti.

Správní a místní poplatky:

 • Žádné.
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Úřad Městské části Praha 1 , Odbor technické a majetkové správy , Oddělení bytů a nebytových prostor, 4.patro

Vyřizuje:

Kontakt:

Postup:

 • Písemná žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a služby, včetně uvedení důvodů, je projednávána s příslušným zástupcem starosty až po úroveň rozhodnutí Rady městské části Praha 1, a to v návaznosti na kompetence příslušného zástupce starosty.

Potřebujete:

 • Podání žádostí jednoduchou písemnou formou s řádným zdůvodněním.
  Přesná dlužná částka musí být vyplněna ve spolupráci a po projednání s pracovníkem Finančního odboru, oddělení finančně ekonomické činnosti.

Lhůta k vyřízení:

 • Není, záleží na složitosti každého jednotlivého případu, nejedná se o správní řízení. V návaznosti na rozhodnutí příslušného zástupce starosty, komise Rady MČ, Rady městské části nebo zastupitelstva Městské části Praha 1 je uchazeč o výsledku vždy písemně informován.

Odvolávací orgán:

 • Není, nejedná se o správní řízení.

Správní a místní poplatky:

 • Žádné.