Bytový dům, Ve Smečkách 594/26, Praha 1

Formuláře:

  • Žádost o přidělení obytné místnosti – PDF
  • Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti – PDF

Přílohy:

  • Pravidla pro přidělení obytné místnosti bytovém domě MČ Praha 1 – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Související ŽS:

Základní informace
Rozšířené informace