společenství vlastníků chce požádat MČ Praha 1 o předplacení příspěvku do fondu oprav

Formuláře:

 • Pravidla pro předplacení příspěvku do fondu oprav – DOC
 • Koncept Dohody – DOC
Základní informace

Vyřizuje:

 • Mgr. Dagmar Šwarzová

Kontakt:

Potřebujete:

 • souhlas 100% ostatních členů společenství vlastníků jednotek (vyjma MČ P1), doložený zápisem ze schůze
 • zápis ze schůze SVJ, na které byla schválena aktuální výše příspěvku do fondu oprav
 • schválený plán oprav, na které bude příspěvek využit
 • výpis z obchodního rejstříku
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • oddělení majetko – analytické Odboru technické a majetkové správy (OTMS/MAJA)

Vyřizuje:

 • Mgr. Dagmar Šwarzová

Kontakt:

Postup:

 • dle Pravidel po předplacení příspěvku do fondu oprav

Potřebujete:

 • souhlas 100% ostatních členů společenství vlastníků jednotek (vyjma MČ P1), doložený zápisem ze schůze
 • zápis ze schůze SVJ, na které byla schválena aktuální výše příspěvku do fondu oprav
 • schválený plán oprav, na které bude příspěvek využit
 • výpis z obchodního rejstříku

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dnů