Formuláře:

  • formulář žádosti o odnětí pozemku ze ZPF – DOC

Legislativa:

Informace