Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • formulář žádosti o odnětí pozemku ze ZPF

  formular_zadosti_vyneti_ZPF(2).doc - 26,00 KB

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Jak postupovat, když potřebuji požádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Vyřizuje:

Miloslav Říha

Kontakt:

e-mail : miloslav.riha@praha1.cz

tel. číslo : 221097417

5. patro, č.dveří

Potřebujete:

vyplněný formulář žádosti

přílohy:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek pozemkové mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • situaci zastavění
 • vyjádření OÚR MHMP nebo stavebního úřadu ÚMČ Praha 1, že navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem
 • souhlas všech vlastníků a nájemců dotčeného pozemku
 • vyjádření Pozemkového fondu ČR ( pokud je vlastníkem stát)
 • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich využití
 • výpočet odvodů za odnětí
 • plán rekultivace ( pokud má být plocha po ukončení účelu odnětí uvedena do půdního fondu nebo zalesněna)

Správní a místní poplatky: